محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی بیست و شش/خرداد

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

مجموعه ای از متغیر های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و  فرهنگی در کنار محدودیت های موجود ، محیط حسابداری مالی را تشکیل خواهند داد که تاثیر گذاری بسیاری هم بر حسابداری مالی خواهد گذاشت که شناخت از این محیط برای افراد مشغول در خدمات حسابداری در کرج بسیار هائز اهمیت می باشد. تمامی این تاثیرات با توجه به تغیرات  و پیشرفت های جهان هستی به صورت مدات در حال تغیر می باشد و حسابداری مالی را یکی از پویا ترین مجموعه های موجود به وجود آورده است که با توجه به این پویایی در حال تغییر برای رفع نیاز این مجموعه می باشد پس تمامی افرادی که به خدمات حسابداری در کرج علاقه مند می باشند باید این پویایی را داشته باشند.
 

دو هدف اصلی تئوری حسابداری را در این جا برای شما عنوان می کنیم که یکی بیان و دیگری پیش بینی می باشد.در بند اول مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی ایران تعریف مختصری از دانش حسابداری ارائه شده که به خوبی این دو هدف اصلی از تئوری حسابداری را در آن بین داشته است.
در این تعریف بیان شده است که " حسابداری دانشی توصیفی – تحلیلی است که معاملات و رویداد های دارای اثر مالی بر واحد اقتصادی را توصیف و تحلیل می کند. " 
این تعریف خلاصه ای از تعریف حسابداری که در کتاب پاچیولی ارائه گشته را بین می دارد که برای علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج بسیار مهم می باشد.
یکی از اصلی ترین محصولات حسابداری ، تهیه اصلاعات برای استفاده کنندگان برون سازمانی می باشد. که این اطلاعات به صورت صورت های مالی اساسی در اختیار استفاده کنندگان برون سازمانی قرار خواهد گرفت.همانطور که تمامی افراد مشغول در خدمات حسابداری در کرج می دانند در حسابداری مالی با طیف بسیار وسیعی از استفاده کنندگان برون سازمانی روبرو هستیم پس نیاز به یک مجموعه قوانین واحد برای تهیه صورتهای مالی اساسی می باشیم تا این اطلاعات نیاز تمامی استفاده کنندگان برون سازمانی را برطرف سازد. به همین دلیل یک چهارچوب نظری گزارشگری مالی به وجود آمده است.حال اگر برای افراد مشغول در خدمات حسابداری در کرج بین چهارچوب گزارشگری مالی و استاندارد های حسابداری اختلافی وجود داشت و با توجه به آن مسئله نتیجه گیری با استفاده از چهارچوب گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ، متفاوت بود نیته جه ای که با استفاده از استاندارد های حسابداری به دست آمده مورد قبول تر از نتیجه مقابل می باشد.

 


مهمترین اهداف حسابداری


از مهم ترین اهداف حسابداری برای علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج را در زیر بیان نموده ایم. 
1-    تامین نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان داخلی به خصوص اداره کنندگان واحد اقتصادی.
2-    تامین نیاز های اطلاعات مالی استفاده کنندگان خارجی از جمله سرمایه گذاران ، مرجع قانونی ، کارکنان ، اعطا کنندگان وام و اعتبار ، و سایر اشخاص ذی حق و ذی نفع و علاقه مندان به واحد های اقتصادی از طریق ارا گزارش های مالی اساسی. 
3-    تامین اطلاعات لازم برای محاسبه انواع مالیات ها ، عوارض ، بیمه تامین اجتماعی  و دیگر حقوق دولتی.
4-    فراهم کردن خدمات اطلاعات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرایی در جهت اداره موثرتر واحد اقتصادی.
5-    مستند سازی تمامی معاملات و دیگر رخداد های دارای اثر مالی بر واحد اقتصادی و ارائه مدرک در قبال دیگر اشخاص ارائه دهنده اطلاعات مالی در مورد واحد اقتصادی

 

امید است مطالبی که در این مقاله ارائه گشته برای تمامی علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج مورد استفاده قرار گیرد.
 

نظرات

حاتمی پاسخ
نظر لطف شماست
25/05/1397

ممنون از مطالب خوبی که در رابطه با خدمات حسابداری ارائه می کنید

نظر خود را اضافه کنید