انواع قیود حسابداری و تاثیرات آن بر حسابداری چهار/مرداد

انواع قیود حسابداری و تاثیرات آن بر خدمات حسابداری در شرکت حسابداری کرج

قیود حسابداری

قیود حسابداری شامل اهمیت، فزونی منافع بر مخارج ، احتیاط و خصوصیات صنعت می باشد که در شرکت حسابداری کرج بسیار میتواند کاربرد داشته باشد.
علاقه مندان به کار در شرکت حسابداری در کرج حتما از این مقاله استفاده کنند زیرا در کار آنها بسیار کاربرد خواهد داشت.

1 – اهمیت 
در شرکت حسابداری کرج اهمیت، رابطه بسیار نزدیکی با تصمیم گیری های کاربران اطلاعات حسابداری مالی دارد.برای توضیح این موضوع و درک بهتر کارمندان شرکت حسابداری کرج باید گفت با توجه به این موضوع که اهمیت دارای مفهوم نسبی می باشد و با توجه به میزان و جایگاه قرارگیری در اطلاعات حسابداری مالی می تواند مفهموم اهمیت خود را پیدا کند، اهمیت در اصل یک نقطه انقطاع و یک کیفیت آستانه ای باشد. اطلاعاتی که بر تصمیمات اقتصادی کاربران اطلاعات مالی تاثیر گذار باشد به عنوان اطلاعات با اهمیت تلقی می شوند.حال این پرسش به وجود می آید که چه میزان تاثیر گذاری مد نظر می باشد؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال نیاز به تجربه خوبی در شرکت حسابداری کرج می باشد که خوشبختانه با توجه به اهداف و پایه گذاری های شرکت حسابداری کرج این موضوع برای کاربران اطلاعات مالی از مهمترین موارد مهم در امور حسابداری شرکت ها می باشد که با توجه به تجربه حسابداران شاغل در شرکت حسابداری کرج به خوبی از امر اهمیت بهره برده می شود.

2 – فزونی منافع بر مخارج
فزونی منافع بر مخارج به این معنی است که تهیه اطلاعات مالی صرف هزینه ای را در بر می گیرد که این هزینه با توجه به اطلاعاتی که در مورد درآمد ها و دیگر موارد به دست می آیند باید صرفه اقتصادی داشته باشد.برای درک بیشتر این موضوع مثال ساده ای می زنیم.
برای مثال شرکتی با درآمد میانگین متوسط ماهیانه دو میلیون ریال بدون هیچ کارمندی برای انجام خدمات حسابداری خود نمی تواند با شرکت حسابداری کرج برای انجام خدمات حسابداری شرکت به مبلغ سه میلیون ریال در ماه قرارداد ببندد و خدماتی که مورد نیازش نیست را درخواست کند.زیرا هزینه حسابداری اطلاعات مالی اش به صورت بسیار جزئی نسبت به درآمد شرکت مبلغ بیشتری می باشد و صرفه اقتصادی ندارد و باعث زیان شرکت می باشد.
تهیه اطلاعات مورد نیاز حسابداری مالی در شرکت حسابداری کرج دارای هزینه هایی می باشد زمانی تهیه این اطلاعات معقول می باشد که منافع حاصل از تهیه این اطلاعات بر مخارج تهیه آن فزونی داشته باشد تا توجیح اقتصادی برای تهیه اطلاعات میسر گردد.حال برای اینکه قبل از تهیه اطلاعات بتوانیم هزینه و درآمد حاصل از تهیه آن اطلاعات را برآورد کنیم نیاز به اطلاعات دقیق تر و روشن تری می باشد که در بحث حسابداری مالی به صورت جزئی به آن پرداخته شده است اما مشغولان در شرکت حسابداری کرج می توانند با مراجعه به مطالب مربوط به حسابداری مدیریت و یا حسابداری داخلی با این مبحث بیشتر آشنا شوند تا بتوانند به صورت کاربردی از مبحث فزونی منافع بر مخارج استفاده کنند.
باید این نکته را در اینجا باز گو کنیم که زمانی که تهیه اطلاعات و گزارشاتی بنا بر الزامات قانونی  و استاندارد های حسابداری و دیگر قوانین باشد واحد های تجاری و اقتصادی بدون در نظر گرفتن مبحث فزونی منافع بر مخارج باید اطلاعات و گزارشات خواسته شده را تهیه و یا از شرکت حسابداری کرج برای تهیه این اطلاعات کمک بگیرند.

3 – احتیاط
احتیاط در حسابداری از کاربردی ترین موارد مورد استفاده می باشد که شرکت حسابداری کرج نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته است.همانطور که همه علاقه مندان به خدمات حسابداری میدانند با توجه به استاندارد های حسابداری گزارشگری ادواری که بر مبنای تعهدی انجام می پذیرد حسابداران شرکت حسابداری کرج را به استفاده هر چه بیشتر از برآورد ها وا داشته است در مورد تخمین های مورد استفاده در اطلاعات مالی و همچنین برآورد های مورد نیاز در اطلاعات حسابداری مالی که با ابهامات بسیاری روبرو می باشد رعایت احتیاط در مورد استفاده از این برآور ها و تخمین ها امری ضروری می باشد که شرکت حسابداری کرج در رعایت این موارد سابقه درخشانی دارد.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید