صورت جریان وجوه نقد در حسابداری بیست و شش/مرداد

صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن در حسابداری در کرج

افرادی که نیازمند به استفاده از اطلاعات صورت های مالی هستند باید بتوانند با توجه به نیازهای متفاوت خود از این اطلاعات به خوبی استفاده کنند که یکی از مهمترین نیازها نحوه ی ایجاد وجوه نقد و نحوه ی خرج شدن وجه نقد توسط شرکت ها می باشد. از طرفی ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به برطرف نمودن این نیاز نیستند پس تهیه ی یک صورت مالی اساسی دیگر به نام صورت جریان وجوه نقد به کمک استفاده کنندگان صورت های مالی اساسی می آید که تمامی حسابداران امین حسابداری در کرج به خوبی در مورد اهمیت این صورت مالی مطلع هستند.

اهداف اصلی تعیین صورت جریان وجوه نقد

1- ارائه اطلاعات مفید به سرمایه گذاران، بستانکاران و تمامی ذینفعان در تصمیم گیری در مورد :

- بررسی نتایج عملکرد گذشته در تولید ، برنامه ریزی و کنترل وجوه نقد

- بررسی احتمالی جریان ورود و خروج وجوه نقد در آینده

2- تهیه ی گزارشی از تمامی دریافت ها و پرداخت هایی که به صورت نقد در طی دوره ی مالی شرکت انجام شده است.

انواع اقلام در صورت جریان وجوه نقد و طبقه بندی آن ها

بر اساس استاندارد صورت جریان وجوه نقد موارد سازنده ی صورت جریان وجوه نقد به پنج طبقه تقسیم می شوند که به ترتیب از بالا به پایین توسط حسابداران حسابداری در کرج برای شما علاقه مندان به حسابداری در کرج نام برده شده است.

1- فعالیت های عملیاتی 

2- بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی 

3- مالیات بر درآمد

4- فعالیت های سرمایه گذاری 

5- فعالیت های تامین مالی

در این جا برای علاقه مندان به حسابداری در کرج توضیحات مختصری خواهیم داد.

فعالیت های عملیاتی

فعالیت های اصلی و همیشگی که باعث ایجاد درآمد برای واحد تجاری می شود را در خدمات حسابداری فعالیت عملیاتی گویند که شامل تولید( در واحد های تولیدی ) ، فروش کالا( واحد های تولیدی و بازرگانی ) و ارائه خدمات ( واحد های خدماتی ) است که در نتیجه این فعالیت ها هزینه ها و درآمد هایی به وجود می آید که به عنوان هزینه ها و درآمد های عملیاتی به صورت سود و زیان منتقل می شوند.

برای علاقه مندان حسابداری در کرج نمونه هایی از جریان های نقدی ورودی را که مرتبط با فعالیت های عملیاتی است بیان می کنیم.

1- وجوه نقد دریافتی در ازتباط با قرارداد هایی که با هدف تجاری و عملیاتی بسته شده است. 

2- وجوه نقد دریافتی از مشتریان بابت فروش کالا و ارائه خدمات 

3- وجوه نقد به دست آمده از حق الزحمه، کارمزد، حق امتیاز و سایر درآمد های عملیاتی.

4- وجوه نقد دریافتی از شرکت بیمه بابت حق بیمه ها و خسارت ها

ادامه ی مطلب بالا برای دوستداران حسابداری در کرج در مقالات بعدی ارائه خواهد شد، به امید آن که مطالب گفته شده مورد استفاده ی حسابداران شاغل در فعالیت حسابداری در کرج قرار گیرد.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید