نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری سیزده/شهریور

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

معاملات غیر نقدی

با توجه به استاندارد حسابداری (Accounting Standard) شماره دو که در مورد صورت جریان وجوه نقد می باشد، تمامی معاملاتی که در صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود باید با استفاده از وجوه نقد معامله شده باشد البته به جز معاملاتی که در رابطه با فعالیت های عملیاتی شرکت است و این نکته را افراد مشغول در حسابداری کرج باید توجه کنند و تمامی معاملاتی که به صورت غیر نقد انجام می شود اگر با اهمیت بود در یادداشت های توضیحی افشا گردد با توجه به تعریف صورت جریان وجوه نقد این صورت مالی فقط منعکس کننده ی تاثیرات وجوه نقد در معاملات و سایر رویداد ها است و در نهایت تمامی معملات نقدی را از معملات غیر نقدی جدا نموده که برای تمامی حسابداران (accountants) از جمله حسابداران در حسابداری کرج اهمیت دارد و همچنین برای پیش بینی های جریان های نقدی در آینده بسیار پر کاربرد است. معاملات غیر نقدی میتواند تاثیراتی بر اقلام موجود در طبقه بندی های صورت جریان وجوه نقد بگذارد پس به همین دلیل آوردن معملات غیر نقدی با اهمیت در یادداشت های توضیحی الزامی است و همین موارد میتواند با توجه به افزایش در اقلام آن ها سر فصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد را تفکیک کرده و تعداد سر فصل های اصلی را افزایش دهد. نمونه هایی از معاملات غیر نقدی با اهمیت که به افزایش سر فصل ها نیز موجب می شود را برای کارمندان حسابداری در کرج نام بردیم .

1- مبادله ی موجودی مواد اولیه با دارایی ثابت مشهود

2- جایگزینی وام های بلند مدت با وام های بلند مدت دیگر 

3- تحصیل دارایی ثابت در قبال تسهیلات مالی 

4- صدور سهام در قبال دریافت موجودی مواد اولیه

5- افزایش سرمایه از محل مطالبات بستانکاران

مواردی از معاملات غیر نقد که حتی در صورت اهمیت پایین نیز باید افشا گردد همان معاملاتی هستند که باعث طبقه بندی مجدد حساب های تشکیل دهنده حقوق صاحبان سرمایه می شوند برای مثال افزایش سرمایه از محل اندوخته ها و تخصیص اندوخته از محل سود انباشته جزو معاملات غیر نقد مستلزم افشا می باشد. برای درک بهتر کارمندان حسابداری کرج مثال های دیگری از معاملات غیر نقد را بیان خواهیم نمود

1- پرداخت مالیات بر درآمد شرکت توسط اشخاص دیگر در ازای کسر مبلغ پرداختی به شرکت

2- واگذاری سهام در ازای تحصیل دارایی ثابت مشهود

3- پرداخت بیمه توسط بدهکاران تجاری شرکت

4- تحصیل اعتباری دارایی های ثابت مشهود

برای علاقه مندان به حسابداری کرج پیشنهاد می شود سعی کنید چند معاملات غیر نقدی دیگر به معملات بالا اضافه کنید که درک بهتری از این موضوع داشته باشید.

 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید