استاندارد حسابداری دوازده/فروردین

روند تکاملی استاندارد های حسابداری و سازمان حسابرسی

کمیسیون اوراق بهادار و بورس ( SEC ) در سال 1934 توسط مجلس قانون گذاری آمریکا به تصویب رسید که وظیفه ی این نهاد نظارت در رابطه با سرمایه گذاری در انواع شرکت ها بود که کمیته تدوین رویه های حسابداری ( CAP ) که توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا ( AICPA ) که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس در سال 1939 تشکیل شده بود ، تشکیل دادند و تا بیست سال بعد یعنی تا سال 1959 پنجاه و یک خبر نامه (بولتن ) تحقیقات حسابداری ( ARB ) که در حکم استاندارد بود، منتشر گردید.همه ی این پنجاه و یک استاندارد تاثیرات بسیاری در خدمات حسابداری داشت اما ناتوانی کمیته تدوین رویه های حسابداری در مورد عدم پاسخگویی دیدگاه های مدیران مالی در خدمات مالی و صاحب نظران حسابداری در خدمات حسابداری و ناتوانی در تدوین اصول حسابداری همه جانبه در سال 1959 هیئت اصول حسابداری APB تشکیل شد که تا سال 1973 تعداد 31 بیانیه منتشر کرد. وظیفه ی این هیئت تعیین رویه های مناسب برای از بین بردن تفاوت ها اختلاف ها ، ناسازگاری ها و بی ثباتی  در عمل و تدوین اصول حسابداری بود. هیئت اصول حسابداری با توجه به پژوهشات و تحقیقات و تلاش بی وقفه خود کوشیدند تا تئوری اصلی حسابداری را به صورت یکپارچه درآورند اما این تلاش ها موفقیت آمیز نبود. وجود همزمان، روش های گوناگون و متناقض در حسابداری که منجر به دستکاری سود هر سهم  علت این نارسایی ها و در انتها ناموفق بودن یکپارچه سازی تئوری اصلی حسابداری بودند. عدم وجود روش های حسابداری به منظور جلوگیری و کلاهبرداری و ناتوانی در ارائه ی چارچوب نظری منجر به تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 1973  گردید.این هیئت برای تدوین اصول حسابداری از روشی سیاسی و استنتاجی استفاده کرد و بیش از 150 بیانیه برای ارائه گزارشگری مالی تدوین نموده است و به عنوان مرجع تدوین استاندارد های حسابداری در آمریکا و با تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس به آنها اعتبار و اقتدار می بخشد. هیئت استاندارد حسابداری مالی بیانیه خود را در بدو ورود به صورت آزمایشی اجرا و بعد از موفقیت و پذیرفته شدن در جامعه به اجرا گذاشته و به صورت استاندارد قابل استفاده ی تمامی مصرف کنندگان قرار گرفته است. این هیئت دارای یک انجمن مستقل با هفت نفر اعضا می باشد. تمامی بیانیه ها، اعلامیه های معتبر انجمن استاندارد های حسابداری مالی در مورد استاندارد ها و اصول حسابداری که با نام بیانیه ی استاندارد های حسابداری مالی منشر می شود در این صورت است که اکثریت هفت عضو به بیانیه ی پیشنهادی رای مثبت دهند تا بیانیه نهایی گردد.

کمیته تدوین استاندارد های حسابداری انگلستان در سال 1970 میلادی که توسط ویلز و حسابداران خبره انگلستان تشکیل شد بین سال های 1970 تا 1976 با پنج انجمن حرفه ای دیگر شورای انجمن حرفه ای حسابداری را در سال 1976 تشکیل دادند که مسئولیت تدوین استاندارد های حسابداری را به عهده داشتند. این پنج انجمن شامل انجمن حسابدارران خبره اسکاتلند، انجمن حسابداران خبره ایرلند شمالی، انجمن حسابداران صنعتی و مدیریت ، جامعه ی حسابداران رسمی و انجمن مالیه عمومی و حسابداری بودند از طرفی در سال 1973 جهت هماهنگی استاندارد های حسابداری در سطح بین المللی که با موافقت انجمن های حرفه ای ده کشور جهان ، کمیته ی استاندار های بین المللی حسابداری شکل گرفت که تا هفت سال بعد انجمن ها و مراجع حرفه ای حسابداری این کمیته به بیش از پنجاه عضو در کشور های جهان رسید. پیش بینی می شود به تدریج استاندارد های بین المللی جایگزین استاندارد های ملی گردد.

در سال 1367 در ایران به موجب قانون مصوب 1362 سازمان حسابرسی تشکیل گردید که مرجع اصلی و رسمی تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در ایران تعیین شد . در سال 1371 با به وجود آمدن کمیته ی تدوین رهنمود های حسابداری ، استاندارد های لازم بر اساس استاندارد های معتبر و با توجه به شرایط محیط کشور به منظور رفع اختلافات و ناهماهنگی ها و ایجاد سازگاری استاندارد های موجود تدوین شد. تا سال 1373 پیش نویس 9 بیانیه توسط این کمیته منتشر شد که چارچوب تهیه و ارائه صورت های مالی در این بیانیه ها ذکر گردیده بود. پیش نویس پنج بیانیه دیگر نیز تا سال 1375 آماده انتشار گردید که در سال 1378 برای اولین بار به صورت مجموعه رسمی بیانیه ها ی فوق برای مدت دو سال لازم الاجرا گردید 

اامید است که این مقاله برای علاقه مندان به خدمات حسابداری مفید واقع گردد و با مطالعه آن از روند تکاملی استاندارد های حسابداری مطلع شوند.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید