سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج سه/اردیبهشت

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

بعد از انتشار کتاب پاچیولی حسابداری به دوران متمدنی پا گذاشت. تا قبل از آن خدمات حسابداری کاربرد زیادی در سطح جامعه نداشت اما در دنیای مدرن علاوه بر این که کارکرد های خدمات حسابداری افزایش پیدا کرد تعابیر زیادی نیز از حسابداری ارائه گشت که از مهم ترین این تعاریف ها را که تا پایان دهه 60 میلادی به وجود آمده بودند را در زیر ذکر می کنیم.

1- حسابداری به عنوان یک فن

2- حسابداری به عنوان یک هنر

3- حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی

4- حسابداری به عنوان یک علم 

5- حسابداری به عنوان یک دانش توصیفی-تحلیلی

6- حسابداری به عنوان زبان تجارت

7- حسابداری به عنوان ابزار تصمیم گیری های مدیریت

تمامی این تعاریف در یک تعریف مفصل جمع آوری شده و در شرکت حسابداری در کرج مورد استفاده قرار می گیرد.

یکی از دانشمندان شناخته شده اتریشی به نام لودویگ فون بر تالنفی که نظریه ی عمومی سیستم ها را در سال 1937 مطرح کرد در تمامی مفاهیم  و تعاریف در رابطه با حسابداری کلمه ی سیستم در اول همه ی آنها قرار گرفت. در تعریف سیستم میتوان به مجموعه ای از عناصری که در کنار هم کار میکنند و روابط متقابل دارند اشاره نمود.

بعد از لودویگ دانشمندان بسیاری در رابطه با سیستم ها تحقیق کردند و تعاریف و تعابیر جامع تری مطرح نمودند اما دانشمندانی مثل راسل ال . اکف.ام و چارلز وستچرچمن و فردریک با بررسی دقیق تر تمامی تعاریف جامع تر از سوی دیگر دانشمندان به نتایجی رسیدند که تعریف لودویگ همه ی ویژگی های مهم یک سیستم را بیان نموده است.

با توجه به تعاریف سیستم از تمامی دانشمندان میتوان سیستم را شامل سه قسمت مجزا دانست 

1- داده ها که همان درون داده ها نیز نامیده می شود.

2- پردازش که نام دیگر آن به فراگرد معروف است.

3- ستاده ها که نام دیگر برون داده ها می باشد.

با توجه به این سه قسمت که در بالا ذکر شد هر سیستم داده های خود را از محیطی که در آن وجود دارد دریافت می کند، پس از عملیاتی بر روی داده های خام که همان فرا گرد یا پردازش گفته می شود اطلاعاتی را به صورت برون داده ها به همان محیط پس میدهد با توجه به این عملیات میتوان گفت هر سیستم اطلاعات خام را با توجه به تغییر شکل آن ها و نیاز کاربر به برون داده ها تبدیل می کند و به بیانی دیگر نیز میتوان گفت سیستم ها نسبت به محیطشان تاثیر پذیر و بعد از عملیات فراگرد بر همان محیط تاثیر گذار میباشند.

علاقه مندان به ادامه ی این مطلب میتوانند در سایت شرکت حسابداری در کرج آن را دنبال کنند.

 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید