کلیات و مفاهیم حسابداری صنعتی در خدمات حسابداری در کرج یازده/اردیبهشت

توضیحاتی راجع به نقش حسابدرای صنعتی در حسابداری مدیریت و خدمات حسابداری در کرج

مفهوم حسابداری صنعتی

حسابداری سیستم اطلاعاتی است که در نهایت هدف آن تهیه ی اطلاعات کاربردی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان می باشد. استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری به صورت کلی به دو بخش تقسیم می شوند.

1- استفاده کنندگان درون سازمانی : همانطور که از اسم آن پیداست استفاده کنندگان از این اطلاعات خدمات حسابداری در درون سازمان هستند مانند مدیران یک شرکت در کرج.

2- استفاده کنندگان برون سازمانی : در تعریف این مورد نیز میتوان گفت تمامی استفاده کنندگانی که از بیرون از سازمان به چکیده ی اطلاعات سازمان نیازمندند. برای مثال میتوان سهامداران، بورس اوراق بهادار، نهاد های قانونی، اعتبار دهندگان و ... در کرج را نام برد.

در این چنین حالتی خدمات حسابداری در کرج نمیتواند پاسخگوی نیازهای این دو گروه باشد زیرا نیاز های هر دو گروه کاملاً متفاوت از همدیگر می باشد به همین دلیل حسابداری نیز با توجه به اطلاعات خروجی که هر کدام از این دو گروه به آن نیازمند هستند به حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تقسیم شده است.

1- خدمات حسابداری مالی : برای مثال استفاده کنندگان برون سازمانی در کرج از این خدمات استفاده می کنند.

2- خدمات حسابداری مدیریت : برای مثال استفاده کنندگان درون سازمانی از این خدمات حسابداری در کرج استفاده می کنند.

خدمات حسابداری مالی در کرج با توجه به گزارشی که به گزارشی که استفاده کنندگان برون سازمانی می دهد و خدمات حسابداری مدیریت در کرج با استفاده از گزارش به مدیریت خود اتفاقات مالی رخ داده روزمره را به استفاده کنندگان گزارش داده تا تصمیماتی که نیاز است گرفته شود. حال میخواهیم به نقش حسابداری صنعتی در خدمات حسابداری در کرج بپردازیم. حسابداری صنعتی تمامی اطلاعات در مورد هزینه ها را برای خدمات حسابداری مدیریت و خدمات حسابداری مالی تهیه می کند. فرض کنید شرکتی در کرج خدمات حسابداری صنعتی چند کارخانه دیگر را  انجام می دهد در آن صورت خدمات حسابداری که در کارخانه انجام می شود احتیاج به اطلاعات اولیه که مرتبط با هزینه ها است را دارد که توسط خدمات حسابداری در کرج انجام می شود. حسابداری صنعتی به صورت کلی با توجه به دریافت اطلاعاتی که دارد ( یعنی هزینه ها ) حسابداری خاص خود به همراه قواعد و رویه های تقریباً ثابت و منظمی دارد که با توجه به قواعد یا فرمول های خود هزینه های ساخت کالا ها و ارائه خدمات را ثبت و گزارش می کند

نظرات

نظر خود را اضافه کنید