سیستم اطلاعاتی حسابداری چیست؟ یازده/خرداد

شناخت در مورد جزئیات سیستم اطلاعاتی حسابداری در خدمات حسابداری در کرج

تقریبا می توان گفت اولین باری که تمامی افراد برجسته در حسابداری به یک نیجه واحد در مورد تعریف حسابداری رسیدند در سال 1960 میلادی بود.آنها حسابداری را به عنوان سیستم اطلاعاتی حسابداری می دانستند.شناخت یک سیستم اطلاعاتی حسابداری از مهمترین مواردی است که افراد مشغول در خدمات حسابداری در کرج باید بدانند. مجموعه ای از اجزا که در کنار هم به صورت روابط متقابل کار می کنند و بعد از پردازش بر روی وررودی ها،انها را به صورت محصول نهایی خارج می کنند، را سیستم می گویند. حال سیستم اطلاعاتی حسابداری شامل مجموعه ای از اجزا می باشد که با جمع آوری داده ها و پردازش بر روی آنها ، و در آخر اطلاعات  به صورت محصول نهایی در اختیار استفادده کنندگان قرار می گیرد.صورتهای مالی اساسی محصول نهایی در این سیستم می باشد که برای مشغولان در خدمات حسابداری در کرج بسیار با اهمیت است.
صورتهای مالی اساسی شامل :
الف – صورت های مالی اساسی : 
1 – ترازنامه
2 – صورت سود و زیان
3 – صورت سود و زیان جامع
4 – صورت جریان وجوه نقد
ب – یادداشت های توضیحی
حال به معرفی مختصری از اجزای سیستم اطلاعاتی حسابداری می پردازیم که شامل حسابداران، روش های حسابداری، فرم هایی نظیر اسناد حسابداری، دفاتر قانونی ... و نیز در اخر ابزاری مانند کامپیوترو ماشین حساب و ... ، می باشد همه این اجزا داخل شرکت یا موسسه حسابداری وجود دارند.برای علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج توضیحاتی در مورد روابط بین این اجزا و روابط با سایر موارد مربوط در حسابداری خواهیم داد.
همانطور که می دانید در سیستم با ورود اطلاعات به عنوان ورودی، پردازش بر روی ورودی ها انجام شده و آنها را تغیر میدهد و به صورت خروجی از سیستم خارج میکند.در سیستم اصلاعاتی حسابداری اسناد و مدارک و رخدادها و رویدادهای مالی به عنوان ورودی توسط حسابداران وارد سیستم های کامپیوتر و یا به صورت دستی، می شوند که این اسناد و مدارک درونداده ها نیز نامیده میشوند،افراد مشغول در خدمات حسابداری در کرج با استفاده از اطلاعات حسابداری خود، درونداده ها را پردازش میکنند و اسناد را ثبت می نمایند.و پس از ثبت آنها را به دفتر روزنامه و دفتر کل انتقال می دهند و در نهایت تراز آزمایشی را تهیه میکنند تا به اینجای این عملیات را فراگرد می گویند و یا نیز می توان همان مراحل پردازش دانست.مرحله بعدی تهیه صورتهای مالی اساسی می باشد که به عنوان گزارشگری مالی نیز شناخته شده است.برونداده ها در اینجا شکل خود را گرفته اند و برای استفاده کنندگان داخلی و خارجی آماده شده اند.
اگر حسابداری به تنهایی و بدون طبقه بندی و یا جدا سازی بخواهد تمامی اطلاعات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی را تهیه کند.موضوعی بسیار پیچیده و در عین حال با دقت پایین ارائه خواهد شد.برای فعالان در حوضه خدمات حسابداری در کرج به صورت اختصار این موضع را بیان خواهیم نمود.
به طور کلی حسابداری به سه بخش مجزا نقسیم می شود که شامل حسابداری صنعتی، حسابداری مالی و حسابداری مدیریت می باشد.
حسابداری صنعتی: در تعریف حسابداری صنعتی می توان به حسابداری بهای تمام شده نیز اشاره نمود.در حسابداری صنعتی بهای تمام شده محصولات به صورت دقیق و با استفاده از تمامی فاکتور های دخیل در هزینه یک محصول ، محاسبه خواهد شد که زیر بنای برای حسابداری مدیریت و حسابداری مالی می باشد. در بیانی دیگر می توان گفت که محصول حسابداری صنعتی به عنوان یکی از ورودی ها در سیستم های حسابداری مالی و مدیریت می باشد به همین دلیل به عنوان پایه این دو حساب لقب گرفته است.
حسابداری مالی: حسابداری مالی به تمامی فرآیندهایی گفته می شود که اطلاعات مورد نیاز استفاده کننده گان برون سازمانی را تهیه میکند. استفاده کننده گان برون سازمانی نظیر دولت، سازمان ها و ارگانها دولتی، بانک ها، موسسان، سهامداران و ... می باشند که به علت گستردگی و تعداد زیاد آنها از چکیده اطلاعات هر کدام بر اساس نیازشان از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند.یکی از موضوعات مهم برای شاغلان در خدمات حسابداری در کرج درک درستی از حسابداری مالی و شناخت صحیح از تمامی مراحل و استفاده کنندگان به تفکیک می باشد.
حسابداری میدیرت: مدیریت را می توان یکی از پر مدعا ترین استفاده کننده درون سازمانی دانست به این معنا که در خدمات حسابداری در کرج، مدیریت بیشترین استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت را به عنوان استفاده کننده درون سازمانی را دارد.این شاخه از حسابداری بر اساس نیاز های مدیریت به اطلاعات، اطلاعات خواسته شده را تهیه و در اختیار مدیریت برای تصمیم گیری خواهد گذاشت.
امیدواریم که دانش علاقه مندان به خدمات حسابداری در کرج را با توجه به این مقاله افزون کرده باشیم.

 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید