روند تکاملی خدمات حسابداری هشت/فروردین

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

در اواخر قرن شانزده استوین هلندی تئوری جدیدی را در حسابداری مطرح کرد. طبق این تئوری در مقابل هر بدهکار یک بستانکار وجود دارد. استوین فرض تفکیک شخصیت را مطرح کرده که به معنای جدا بودن اموال شخصی مالک با اموال تجارتخانه می باشد. در قرن هفدهم شرکت های سهامی پدیدار گشتند که باعث تغییرات زیادی در وضع حسابداری و روند بهبودی در آن گشتند و فرض های تداوم فعالیت، حسابداری تعهدی و دوره های مشخص زمانی در حال شکل گیری بودند که همه ی این ها با وجود شرکت های سهامی شکل گرفتند. در قرن هجدهم بهای تمام شده در شناخت اولیه دارایی ها ثبت می شد و در همان زمان تجدید ارزیابی در تراز نامه که همان افزایش یا کاهش حساب دارایی مربوط در تاریخ ترازنامه بوده است لحاظ می شد و تفاوت قیمت اولیه و تجدید ارزیابی به عنوان سود یا زیان غیر عملیاتی ناشی از تجدید ارزیابی در حساب سود و زیان دوره ثبت می گشت. دارایی اصطحلاک پذیر تا اوایل قرن نوزدهم به صورت کالای فروش رفته در حسابدرای با آن برخورد می شد. شواد موجود نشان دهنده ی این است که در سال 1915 اصطحلاک دارایی ها به روش های روش نزولی و روش تولید و خط مستقیم برای دارایی های اصطحلاک پذیر گرفته و ثبت می شد. حدوداً پس از 15 سال بعد اصطحلاک تقریباً در تمامی حسابداری ها در حال رواج و محاسبه شدن بود. دامنه ی عملیات تولیدی، کارخانجات بزرگ تولیدی و طرح های عظیم صنعتی در اروپا بعد از انقلاب صنعتی شکل گرفت و رواج پیدا کرد. در این زمان اجرای این فعالیت ها به این گستردگی تنها از عهده یک یا چند نفر بر نمی آمد. نیاز به سرمایه پولی بسیار زیادی داشت تا بتوان این گونه عملیات ها را راه اندازی کرد. از طرفی دیگر با به وجود آمدن بازار سرمایه تعداد زیادی از صاحبان سرمایه با مشارکت هم واحدهای صنعتی را ایجاد کرده و امکان برگزاری این عملیات فراهم گردید. کم کم تشکل های جدید سرمایه و شرکت های سهامی نقش پر رنگ تری را ایفا کردند و بورس اوراق بهادار نیز خدمات حسابداری را به بعد تازه ای وارد نمود زیرا بورس اوراق بهادار شامل شرایط و قوانینی بود که شرکت ها برای ورود به این بورس حداقل نیاز مند دارا بودن شرایط بورس اوراق بهادار بودند. همه ی این پدیده ها و روند تکاملی باعث شد تا خدمات حسابداری به عنوان یک حرفه ی تخصصی و مورد نیاز تمام اجتماع شکل تازه ای به خود گیرد. جدایی مدیریت از مالکیت در شرکت های بزرگ مالی اتفاق افتاد زیرا مدیریت در شرکت ها و موسسات بزرگ نیاز به مدیران کارآزموده و حرفه ای دارد.با توجه به سرمایه گذاری افراد زیادی به عنوان سهام دار در شرکت های بزرگ و سهامی نیاز به خدمات حسابداری متفاوت و گسترده ای برای سهامداران و دیگر استفاده کنندگان گردید که از جمله ی آن میتوان به ارائه ی گزارش های مالی برای آگاهی صاحبان سهام از نحوه ی چگونگی اداره ی سرمایه ، ارزیابی عملکرد مدیران ، ارائه ی صورتهای مالی منظم و ... نام برد. نظم خاصی که در صورت های مالی از طریق خدمات حسابداری به وجود آمده باعث تکامل اطلاعات مندرج در صورت های مالی جهت تامین نیاز تمامی استفاده کنندگان گردیده است. تا این زمان خدمات حسابداری تقریباً راه تکاملی خود را پیش برده است اما قوانین و موضوعاتی به صورت ریز و همگانی برای تمامی خدمات تدوین نگشته. فرایند رسمی تنظیم استاندارد که هم در خدمات حسابداری و حسابرسی به صورت تعدادی استاندارد وجود دارد حدوداً عمر آن به بیش از یک قرن نمی رسد. در انقلاب صنعتی خدمات حسابداری بصورت بسیار چشمگیر در ابعاد گوناگون روش های گوناگون حل مسائل بسیار پیچیده و گستردگی در عرصه ی مدیریت و صنعت در قرن  بیستم رواج یافته است. در اویل قرن بیستم زیر بنای نظریه مفروضات و اصول حسابداری در حال شکل گیری بود. از مهم ترین اهداف حسابداری که فراهم کردن اطلاعات لازم و به موقع برای تصمیم گیری مدیریت می باشد نیاز به مفروضات و اصول حسابداری را در خود دید.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید