تعاریف کلی حسابرسی در خدمات حسابرسی در کرج سیزده/اردیبهشت

چند تعریف کوتاه و مختصر اما جامع از حسابرسی در خدمات حسابرسی در کرج

در این مقاله می خواهیم در رابطه با تعاریف حسابرسی چند تعریف را برای شما علاقه مندان به خدمات حسابرسی در کرج بیان کنیم ، البته تعاریف متعددی وجود دارد که در این مقاله نمیتوان به همه ی آنها پرداخت و از طرف دیگر نیز تعاریف ها شباهت های بسیاری با هم دارند به همین دلیل در این مقاله به چهار تعریف از خدمات حسابرسی خواهیم پرداخت.

 تعریف اول : در این تعریف میخواهیم حسابرسی را در مفهوم خاص خود بیان کنیم که عبارت است از هرگونه رسیدگی به دفاتر و اسناد مدارک حسابداری و انجام دیگر بررسی هایی که توسط فردی که آنها را تهیه نکرده به منظور ارائه ی اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، انجام شود.

 تعریف دوم : در این تعریف حسابرسی در مفهوم عام بررسی می شود که عبارت است از نوعی شهادت دهی و یا اعتبار دهی. از دیگر منظر میتوان گفت در مفهوم عام به اظهار نظر فردی متخصص، در مورد قابلیت اتکای ادعاهای شخص دیگر ( انواع شرکت ها، انواع خدمات حسابرسی در کرج و در کل شخصیت های حقوقی )، حسابرسی گفته می شود.

 تعریف سوم : در تعریف پیش رو حسابرسی را دقیق تر بیان کرده که عبارت است از بازرسی جستجو گرایانه ی اسناد و مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی. حسابرسان برای اینکه بتوانند تعیین کنند که صورت های مالی تصویری مطلوب و نسبتاً کامل از وضعیت مالی شرکت و وقایع مالی که در طول دوره ی مورد رسیدگی رخ داده برای اینکه بتوانند شواهدی را ارائه کنند باید از چندین راه مطمئن شواهد لازم را به دست آورند. از راه هایی که برای به دست آوردن شواهد نیاز هست میتوان به چند مورد اشاره کرد :

1 - حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی مقداری شواهد مورد نیاز را به دست می آورند.

2 - بازرسی مدارک نیز از یکی از این راه ها است.

3 - مشاهده ی دارایی ها هم از راه هایی است که حتماً باید انجام شود.

4 - میتواند با پرسش از منابع داخل و خارج از شرکت نیز شواهدی به دست آورد.

5 - و در آخر نیز با توجه به سایر روش های رسیدگی تمامی شواهد مورد نیاز را جمع آوری کند.

تعریف چهارم : حسابرسی فرایندی منظم و با قاعده است به عبارتی دیگر فرایندی سیستماتیک می باشد که جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ی اداعاهای مدیریت در ارتباط با فعالیت ها و رخداد های اقتصادی، به منظور تعیین درجه ی انطباق این ادعاها و یا اظهارات با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد.

امیدواریم مطالب گفته شده در این مقاله برای علاقه مندان به خدمات حسابرسی در کرج مفید واقع گردد

 

نظرات

نظر خود را اضافه کنید